Penproducts.se använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Tryck på OK för att godkänna. Läs mer
OK

PEN Products AB - Om oss

Goods Sweden AB heter numera PEN Products AB
För oss innebär det att varumärket Goods försvinner och vårt nya namn blir PEN Products AB. På så sätt tydliggör vi vår tillhörighet i PEN Concept Group, som vi ingår i sedan 2017. Vi har levererat restaurangutrustning och inredning till Sveriges restauranger i över 25 år. Vårt signum har varit att erbjuda ett stort urval av kvalitetsprodukter från utvalda leverantörer till de bästa priserna på marknaden. Självklart kommer vi att fortsätta hjälpa er med detta även i framtiden. Nu blir vi dessutom en del av en stor familj av arkitekter, designers, konstruktörer med massor av samlad kunskap som du som kund kan ha nytta av. PEN Concept Group är en fullserviceleverantör av inredningar för mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Inom gruppen finns alla resurser för att kunna erbjuda inredningar för såväl stora projekt till speciallösningar i mindre skala. Vi är glada över att ha ditt fortsatta förtroende som leverantör. Som kund hos oss kan du förvänta dig både breddad och stärkt kompetens, ännu bättre service och ökad trygghet.

Sedan 2017 ingår Goods Sweden AB i PEN Concept Group AB (publ)
2019 bytte Goods Sweden AB namn till PEN Products AB.

Kort om PEN Concept Group

PEN Concept Group (PENCON, Spotlight Stock Market, Stockholm) är en komplett leverantör av inredningar för mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar som tillverkas utifrån kundens behov. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör i Jönköping.

Integritetspolicy för vår webbplats

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla inom EU och ersätter personuppgiftslagen (PUL). Lagen har haft som fokus att skydda människors personliga integritet när deras personuppgifter behandlas och de strängare kraven i GDPR förstärker dina rättigheter ytterligare.

Vi skyddar och respekterar din integritet i enlighet med GDPR och vi på Goods vill därför i denna integritetspolicy berättar hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Policyn gäller för vår webbplats www.penproducts.se.
Vårt huvudkontors registrerade adress är Smedjegatan 22, 352 46 VÄXJÖ. Personuppgiftsansvarig är PEN Products och du kan kontakta oss när som helst på info@penproducts.se

Hur samlar vi in dina personuppgifter?
På vår webbplats samlar vi i första hand in dina personuppgifter via formulär där du själv fyller i dem.
Vi samlar även in dina personuppgifter när du är i personlig kontakt med oss, exempelvis via e-postadresser du hittar på webbplatsen.

Var lagras dina personuppgifter?
Personuppgifter som du har fyllt i via formulär på webbplatsen lagras på säkra servrar i Växjö. Servrarna driftas av Griffel AB
Vissa uppgifter lagras även på våra e-postservrar i och med att de skickas till berörda medarbetare här. Exempel på detta är uppgifter från jobbansökningar och personliga e-postmeddelanden.

Vem hanterar dina personuppgifter?
Beroende på hur du har skickat in dina personuppgifter till oss är det olika personer eller avdelningar hos oss som hanterar uppgifterna.
Väljer du att ta personlig kontakt med någon/några av våra medarbetare via exempelvis e-post, hanteras dina personuppgifter av mottagarna och eventuellt andra personer på Pen Products som bäst kan lösa ärendet.
Vi lämnar inte dina personliga uppgifter vidare till tredje part, utan ditt samtycke.

Vilken är den lagliga grunden på vilken vi behandlar dina personuppgifter?
Behandling av dina personuppgifter som skickas in via formulär på vår webbplats baseras på ditt samtycke.
Behandling av dina personuppgifter som skickas in då du personligen kontaktar oss via exempelvis e-post baseras på intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna hantera ditt ärende.

Samlar vi in känsliga personuppgifter?
Vi samlar inte in personuppgifter som kan vara konfidentiella eller känsliga, t.ex. uppgifter om kön, hälsa, facklig tillhörighet eller politiska åsikter. Detta är förutsatt att du inte skickar oss detta via fritextrutor i våra formulär eller personliga e-postmeddelanden.

Vad har du för rätt till dina personuppgifter?
Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi sparar om dig, samt att få dem uppdaterade eller raderade. Om du så önskar kan vi radera personuppgifter du skickat in via vår webbplats och via e-postmeddelande ber vi dig meddela detta till info@penproducts.se. Om du väljer att få alla dina personuppgifter raderade kommer ditt konto för att göra beställningar att försvinna.
Skicka ett mail till info@penproducts.se för att begära att få se dina personuppgifter alternativt få dem uppdaterade eller raderade.

Vad har du för ansvar när det gäller dina personuppgifter?
För att kunna driva våra webbtjänster och erbjuda en professionell och effektiv kontakt och support med våra kunder behöver vi samla in och spara personuppgifter. Detta innebär ett viktigt ansvar för oss som personuppgiftsansvariga, men även för dig som individ.

  • Se till att uppgifter du skickar oss är korrekta.
  • Välj säkra lösenord och håll dina inloggningsuppgifter i säkert förvar.
  • Ange inte känsliga personuppgifter, t.ex. personnummer, lösenord, uppgifter om kön, hälsa eller facklig tillhörighet eller liknande i fritextrutor i våra formulär eller i annan kommunikation med oss.
  • Följ policyn din arbetsplats har för vilka personuppgifter du får dela med dig av.
Personuppgifter skickade till oss före införandet av dataskyddsförordningen (GDPR)
Den nya dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och många har skickat oss sina personuppgifter före detta datum. Alla som har skickat oss personuppgifter via formulär på vår webbplats kommer att informeras via e-post om den nya integritetspolicyn som gäller, samt ges möjlighet att begära att få sina personuppgifter ändrade eller raderade.
Skicka ett mail till info@penproducts.se för att begära att få se dina personuppgifter alternativt få dem uppdaterade eller raderade.
 
Hur använder vi cookies på denna webbplats?
På denna webbplats använder vi cookies för att förbättra funktionaliteten för dig som användare. En cookie (kaka) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Kakor används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i kakan är också möjlig att använda för att följa ditt surfande på olika webbplatser som använder samma kaka. En cookie-fil är passiv och kan inte sprida datavirus eller andra skadliga program. Den sparar en fil under en kort tid på din dator, kakan har ett utgångsdatum. Den används till exempel för att veta om du är en ny besökare av sidan eller inte. När utgångsdatumet passerats raderas kakan automatiskt.

Denna integritetspolicy gäller för personuppgifter insamlade via vår webbplats – vad gäller för uppgifter du har skickat oss i andra sammanhang?
Kanske har du skickat eller gett oss dina personuppgifter i andra sammanhang, t.ex. för att du är kund hos oss, har deltagit vid en utlottning/tävling eller liknande. Denna integritetspolicy tar ej hänsyn till personuppgifter vi har samlat in via andra kanaler än vår webbplats. Därför kan vi, trots att du begärt att få dina personuppgifter insamlade via webbplatsen raderade, ändå ha kvar dina uppgifter och komma att kontakta dig när det finns legitim grund till detta.
Om du önskar att vi ändrar eller raderar personuppgifter insamlade på andra sätt än via vår webbplats, hör av dig till info@penproducts.se så tittar vi på ditt ärende.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Personuppgifter du skickar oss via våra kontakt- och supportformulär sparar vi på obestämd tid eller till dess att du begär att få dem raderade.

Ändringar av vår integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy och ber dig därför att då och då läsa igenom den för att hålla dig uppdaterad.
Uppdateringar som innebär betydande förändring i hur vi hanterar dina personuppgifter kommer vi att meddela dig om, innan de börjar gälla.

Övriga frågor och önskemål
Har du övriga frågor om din integritet, börja med att kontakta oss på info@penproducts.se.
Är du inte nöjd med hur vi tillgodoser dina önskemål har du rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. I Sverige vänder du dig till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).